Polityka prywatności

[rcb-consent type="change" tag="a" text="Zmień ustawienia prywatności"]

[rcb-consent type="history" tag="a" text="Historia ustawień prywatności"]

[rcb-consent type="revoke" tag="a" text="Cofnij zgodę" successmessage="Pomyślnie cofnąłeś swoją zgodę. Strona zostanie teraz przeładowana."]

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w nocie prawnej tej witryny.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania użytkownika podczas surfowania nie można prześledzić wstecz. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. O opcjach sprzeciwu poinformujemy w niniejszej polityce prywatności.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest

Vorpommersche Landesbühne GmbH
Leipziger Allee 34
17389 Anklam

Telefon: 03971 - 20 89 0
E-mail: info@vorpommersche-landesbuehne.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące danych osobowych.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku prawnego w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej firmie.

Heiko Gülland
Leipziger Allee 34
17389 Anklam

Telefon: 03971 - 20 89 0
E-mail: datenschutzbeauftragter@vorpommersche-landesbuehne.de

4. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania "Real Cookie Banner" można znaleźć na stronie https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu cofnięcia zgody.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

reCAPTCHA

W celu ochrony formularzy wejściowych na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi "reCAPTCHA" świadczonej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej "Google". Korzystając z tej usługi, możliwe jest rozróżnienie, czy odpowiednie dane wejściowe są pochodzenia ludzkiego, czy też stanowią nadużycie z powodu automatycznego przetwarzania maszynowego.

Zgodnie z naszą wiedzą, adres URL strony odsyłającej, adres IP, zachowanie odwiedzających witrynę, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i długości pobytu, pliki cookie, instrukcje wyświetlania i skrypty, zachowanie użytkownika i ruchy myszy w obszarze pola wyboru "reCAPTCHA" są przesyłane do "Google".

Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób informacje między innymi do digitalizacji książek i innych materiałów drukowanych oraz do optymalizacji usług takich jak Google Street View i Google Maps (np. rozpoznawanie numerów domów i nazw ulic).

Adres IP przesłany w ramach "reCAPTCHA" nie zostanie połączony z innymi danymi Google, chyba że użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google w momencie korzystania z wtyczki "reCAPTCHA". Jeśli chcesz zapobiec przesyłaniu i przechowywaniu danych o Tobie i Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej przez "Google", musisz wylogować się z "Google" przed odwiedzeniem naszej witryny lub użyciem wtyczki reCAPTCHA.

Korzystanie z usługi "reCAPTCHA" jest zgodne z Warunkami użytkowania Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Rejestracja na tej stronie

Użytkownik może zarejestrować się w naszej witrynie, aby korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Dane wprowadzone przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku istotnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub zmian koniecznych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz komentarza, zapisywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybranej nazwie użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy publikują komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak obelgi lub propaganda.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik strony możesz subskrybować komentarze po zarejestrowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z tej funkcji, korzystając z łącza w wiadomościach e-mail z informacjami. W takim przypadku dane wprowadzone podczas subskrypcji komentarzy zostaną usunięte; jeśli jednak przekazałeś nam te dane w innych celach i w innym miejscu (np. subskrypcja biuletynu), pozostaną one u nas.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Anulowanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

5. media społecznościowe

Udostępnianie treści za pośrednictwem wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Niniejsza strona wykorzystuje w tym celu narzędzie eRecht24 Safe Sharing Tool. Narzędzie to nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków.

Narzędzie to nie przesyła automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebooka, Google+1, Twittera i innych, pojawi się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać treści tej witryny w sieciach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych bez tworzenia pełnych profili surfowania przez operatorów sieci.

Wtyczka Instagram

Funkcje usługi Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

[rcb-consent type="change" tag="a" text="Zmień ustawienia prywatności"]

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics z funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick działającymi na różnych urządzeniach. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji użytkownika z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się na swoje konto Google.

Aby wspierać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu definiowania i tworzenia grup docelowych dla reklam na różnych urządzeniach.

Użytkownik może trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, klikając ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacja danych zgromadzonych na koncie Google użytkownika opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika, którą może on wyrazić lub wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są łączone na koncie Google użytkownika (np. ponieważ użytkownik nie posiada konta Google lub sprzeciwił się łączeniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator witryny jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających witrynę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach użytkownika. Użytkownik nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie "plików cookie konwersji" odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez odwiedzającego lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i SPAM-em.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Piksel Facebooka

Nasza witryna internetowa wykorzystuje piksel akcji odwiedzającego firmy Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") do pomiaru konwersji.

Umożliwia to śledzenie zachowania odwiedzających witrynę po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej; nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka. Umożliwia to Facebookowi umieszczanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można również wyłączyć w ustawieniach reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Microsoft Clarity

W przypadku wyrażenia zgody na analizę statystyczną, niniejsza strona internetowa korzysta z usługi "Clarity" firmy Microsoft Corporation. Clarity wykorzystuje między innymi pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej, a także tak zwany kod śledzenia. Zebrane informacje są przesyłane do Clarity i tam przechowywane. Według firmy Microsoft informacje te mogą być również wykorzystywane do celów reklamowych. Zobacz Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Microsoft. Więcej informacji na temat Clarity można znaleźć w polityce prywatności Clarity.

7. biuletyn informacyjny

Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Dane wprowadzone w formularzu rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego) pozostają nienaruszone.

8. wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, którą z naszych stron odwiedził użytkownik.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza witryna korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany, którą z naszych stron odwiedził użytkownik. Vimeo uzyskuje również adres IP użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo lub nie posiada konta Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przesyłane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

SoundCloud

Na naszych stronach mogą być zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Wielka Brytania). Wtyczki SoundCloud można rozpoznać po logo SoundCloud na odpowiednich stronach.

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, po aktywacji wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem SoundCloud. SoundCloud otrzymuje wówczas informację, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij", będąc zalogowanym na swoim koncie użytkownika SoundCloud, może połączyć i/lub udostępnić zawartość naszych stron ze swoim profilem SoundCloud. Dzięki temu SoundCloud może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez SoundCloud. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności SoundCloud pod adresem: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Jeśli użytkownik nie chce, aby SoundCloud kojarzył jego wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika SoundCloud, powinien wylogować się z konta użytkownika SoundCloud przed aktywowaniem treści z wtyczki SoundCloud.

Spotify

Funkcje serwisu muzycznego Spotify są zintegrowane na naszych stronach. Dostawcą jest Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Sztokholm, Szwecja. Wtyczki Spotify można rozpoznać po zielonym logo na naszej stronie. Przegląd wtyczek Spotify można znaleźć pod adresem: https://developer.spotify.com.

Umożliwia to nawiązanie bezpośredniego połączenia między przeglądarką użytkownika a serwerem Spotify, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę za pośrednictwem wtyczki. Spotify otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Spotify, gdy jesteś zalogowany na swoje konto Spotify, możesz powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem Spotify. Dzięki temu Spotify może powiązać wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Spotify: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Jeśli nie chcesz, aby Spotify mogło powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika Spotify, wyloguj się ze swojego konta użytkownika Spotify.

MyFonts

Używamy czcionek internetowych firmy MyFonts Inc, spółki należącej do Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. Używane czcionki internetowe są zgodne z RODO. Dotyczy to również rejestrowania odsłon. Monotype Imaging Holding Inc. opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie przetwarzania danych (jako administrator), a mianowicie na uzasadnionym interesie w krótkoterminowym przetwarzaniu adresu IP w celu umożliwienia zliczania i zapobiegania niewłaściwemu użyciu licznika. Po 30 dniach te dane dziennika są usuwane i nie są już przetwarzane żadne dane osobowe. Politykę prywatności można znaleźć tutaj: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/.

Czcionki Adobe

Używamy tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Adobe do znormalizowanego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek. W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Adobe. Dzięki temu Adobe wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z czcionek Adobe ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat czcionek Adobe Fonts można znaleźć w polityce prywatności Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Przeglądarkę można ustawić tak, aby czcionki nie były ładowane z serwerów Adobe (np. instalując dodatki, takie jak NoScript lub Ghostery). Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek Adobe lub uniemożliwiono dostęp do serwerów Adobe, tekst będzie wyświetlany przy użyciu domyślnej czcionki systemu.

Vorpommersche Landesbühne

Utworzono z ♥ w Meklemburgia-Pomorze Przednie