viaTEATRI 1

viaTEATRI to nazwa polsko-niemieckiej sieci teatralnej, finansowanej z Programu INTERREG V A - Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Do dotychczasowych partnerów sieci, Uckermärkische Bühnen Schwedt i Oper im Schloss Stettin, dołączył teraz Vorpommersche Landesbühne. Łącząc siły, trzy teatry dążą do poprawy swoich umiejętności artystycznych i technicznych, aby przyciągnąć nową publiczność i wzmocnić sztukę i kulturę na obszarach wiejskich. Wspólne produkcje i występy gościnne o treści transgranicznej będą promować współpracę polsko-niemiecką. Trzej partnerzy sieci chcą odkrywać podobieństwa i tworzyć nowe połączenia, niezależnie od różnic językowych, granic geograficznych i tożsamości kulturowych.

Współpraca i wymiana między poprzednimi partnerami projektu odbywała się na kilku poziomach:

- Wspólny program kulturalny

- Transfer doświadczenia i wiedzy

- Transfer aktorów

- Wspólna obecność w sieci

- Wspólny marketing

Modernizacja kin sieciowych i instalacja ekranów multimedialnych z tłumaczeniami pomoże pokonać barierę językową. 

- Większy zasięg dla odbiorców

- Tańsze bilety - kampanie rabatowe

- Ekrany z tłumaczeniami

- Polsko-Niemieckie Dni Teatru

- Łatwiejszy dostęp do kultury

- Występy dwujęzyczne

Strona internetowa viaTEATRI

wydarzenia

Donnerstag, 01. Sierpień 2024 – 19.30 Uhr

Arno Zillmer

"Chapeau Rouge" - Namiot teatralny

Heringsdorf

Mittwoch, 07. Sierpień 2024 – 19.30 Uhr

Arno Zillmer & Yanushkevych

"Chapeau Rouge" - Namiot teatralny

Heringsdorf

vergangene Veranstaltungen

viaTEATRI 2

Ponad granicami

W nowym okresie projektowym 2024-2027 Vorpommersche Landesbühne, przy życzliwym wsparciu swoich partnerów, koordynowało i zorganizowało wydarzenie inauguracyjne.

27 marca 2024 r. trzy teatry zorganizowały wydarzenie inaugurujące nowy projekt, który jest finansowany z programu Unii Europejskiej Interreg 6a. Rezultatem był polsko-niemiecki wieczór teatralny z muzyką i słowami, impulsami i myślami bez granic z okazji Światowego Dnia Teatru. Oprócz dyskusji dyrektorów artystycznych i kierowników teatrów na temat dotychczasowych sukcesów, a także wspólnych celów i perspektyw, Opera Szczecińska zaprosiła gości na pięć arii. Uckermärkische Bühnen Schwedt zaprezentował cztery piosenki musicalowe, a Vorpommersche Landesbühne skupiła się na dramacie i przedstawiła małe sceny z bieżących produkcji. 

Vorpommersche Landesbühne

Utworzono z ♥ w Meklemburgia-Pomorze Przednie